Dükan üçin tekjeleriň ähli görnüşlerini, ýagny çörek we gök-önüm tekjeleri, sebetleri we el sebetleri, arabalary, egin-eşik dükanlary üçin manekenleri, asgyçlary we stendleri, ammar üçin ýeňil we agyr ýük tekjeleriň dürli görnüşlerini elýeter bahadan hödürleýäris.

Şeyle-de, hünärmenlerimiz müşderileriň sargydy esasynda dükanlaryň we ammarlaryň içki dizaýnyny has kämilleşdirmek boýunça tekliplerini hödürläp, söwda nokatlarynyň we ammarlaryň ölçeglerini ýerinde almak, tekjeleri eltip bermek we gurnamak işlerini mugt ýerine ýetirýärler.Ýerine Ýetirilen Işler