Biz Barada

Timar barada foto

Timar Mebel aksessuarlary ady bilen 2011-nji ýylda hyzmata giren firmamyz dürstlügi, täzeçilligi, harytlarynyň yokary hili, müşderilere berýän ýokary hyzmaty bilen iň gysga wagtda uly abraý gazandy.

Mundan ugur alyp 2012-nji ýylda täze ýene bir ugry ýagny Söwda enjamlary bölümini hem açyp ynamly öne barýan firmamyz bugün Timar mebel we dükan aksessuarlary ady bilen ýurdumyzda giňden tanalýar.

Maksadymyz hili gowy harytlar, ýokary hyzmat, abraý, dürstlük, täzeçillik bilen Siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak.

Timar öýleriňiziň we söwda nokatlaryňyzyň bezegi!